Bo‘sh ish o‘rinlari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 fevraldagi PQ-4143-sonli qaroriga asosan, transport vaziri o'rinbosarlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.

 

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, iqtisodiyot (AKT sohasida) va menejment (AKT sohasida) yo‘nalishlari

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 3 yillik rahbarlik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 3 yillik rahbarlik ish tajribasi ega, ikki yoki undan ortiq xodimlarga rahbarlik qilgan bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi, doimiy ravishda malakasini oshirganligi

1. Matbuot xizmati sohasidagi hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

3. Soha bo‘yicha oxirgi 3 yil davomida malaka oshirish kursini tamomlagan bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Transport, yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) yo‘nalishlari

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 3 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 3 yillik ish tajribasi ega bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) yo‘nalishlari

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 2 yillik rahbarlik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 2 yillik rahbarlik ish tajribasi ega, ikki yoki undan ortiq xodimlarga rahbarlik qilgan bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasi, doimiy ravishda malakasini oshirganligi

1. Normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Norma ijodkorligi faoliyati va qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflarni ishlab chiqish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi.

3. Shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da’vo ishlarini yuritish bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Jahon siyosati, iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) transport yo‘nalishlari, yurisprudensiya (transport huquqi) yo‘nalishlari

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Sohada kamida 4 yillik rahbarlik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Sohada kamida 4 yillik rahbarlik ish tajribasi ega, ikki yoki undan ortiq xodimlarga rahbarlik qilgan bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 2 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus va ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Aviatsiya yo‘nalishlari

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 2 yillik ish tajribasi ega bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Avtomobil transporti yo‘nalishlari, iqtisodiyot (transport sohasi bo‘yicha), menejment (transport sohasi bo‘yicha)

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 3 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 3 yillik ish tajribasi ega bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Avtomobil transporti yo‘nalishlari, iqtisodiyot (transport sohasi bo‘yicha), menejment (transport sohasi bo‘yicha)

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Ushbu sohada kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Ushbu sohada kamida 2 yillik ish tajribasi ega bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Ma’lumot

Oliy

Kamida bakalavr darajasiga ega bo‘lishi lozim.

Mutaxassislik

Daryo transporti yo‘nalishlari, iqtisodiyot (transport sohasi bo‘yicha), menejment (transport sohasi bo‘yicha)

Ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo‘lish ustunlik beradi.

Mehnat staji

Sohada kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi

Sohada kamida 2 yillik ish tajribasi ega bo‘lishi lozim.

Davlat tilini bilishi

Davlat tilini mukammal bilishi

Suhbat jarayonida og‘zaki va yozma nutqda fikrlarini uzviy va mukammal ifoda eta olishi lozim.

Xorijiy tilni bilish darajasi

Kamida 1 ta xorijiy tilni bilishi

Ustuvor ravishda rus yoki ingliz tilini bilishi muhim. Bunda, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlarga ega bo‘lishi afzalliklar beradi.

Kompyuter savodxonligi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha minimal bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, MS Office ilovalarining ofis to‘plami hamda Internet tarmog‘idan foydalana olishi

Word, Excel, PowerPoint, Assess kabi ilovalar hamda Internet tarmog‘ida ishlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim. Nomzodning test sinovi bosqichida AKT yo‘nalishida berilgan savollarga javobi suhbat jarayonida inobatga olinadi.

Qo‘shimcha talablar

Soha bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlarni bilishi, normativ-huquqiy hujjat hamda standartlarni ishlab chiqish tajribasi

1. Sohasi bo‘yicha hukumat qarorlari, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish va ular bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishi.

2. Transport sohasi va uning ko‘lami, sohadagi tashkilotlar va ularning faoliyati bilan yaqindan xabardor bo‘lishi.

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 oktyabrdagi Oʼzbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida gi PF-5843-son Farmoniga asosan 2021 yil 1 yanvardan boshlab davlat fuqarolik xizmati nazarda tutilgan respublikaning barcha davlat organlari va tashkilotlarida davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilish ochiq mustaqil tanlov asosida amalga oshirilishi belgilangan (saylanadigan va alohida tartibda tayinlanadigan lavozimlar bundan mustasno).

Oʼzbekiston Respublikasi Transport vazirligi markaziy apparati, hududiy boʼlinmalari va idoraviy mansub tashkilotlarida davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilish https://vacancy.argos.uz/ elektron platformasi orqali ochiq mustaqil tanlov asosida amalga oshiriladi. Tanlov oʼtkazish tartibi**.
Transport vazirligi markaziy apparatidagi quyidagi vakant lavozimlarga ochiq mustaqil tanlov eʼlon qilingan:
Metodologiya va normativ-xuquqiy hujjatlar boshqarmasi bosh mutaxassisi

Hujjatlarni qabul qilish vaqti :

09.06.2022-18.06.2022

Namunaviy savollar
roʼyxati

Aviatsiya xodisalari va mojarolarini tekshirish boshqarmasi yetakshi mutaxassisi

Hujjatlarni qabul qilish vaqti :

17.06.2022-26.06.2022

Namunaviy savollar
roʼyxati

Avtomobilda tashuvlarni tashkil etish, litsenziyalash va ruxsat beruvchi xujjatlar boshqarmasi bosh mutaxassisi

Hujjatlarni qabul qilish vaqti :

14.06.2022-23.06.2022

Namunaviy savollar
roʼyxati

Avtomobilda tashuvlarni tashkil etish, litsenziyalash va ruxsat beruvchi xujjatlar boshqarmasi yetakshi mutaxassisi

Hujjatlarni qabul qilish vaqti :

14.06.2022-23.06.2022

Namunaviy savollar
roʼyxati

Daryo transportini rivojlantirish sektori yetakshi mutaxassisi - kemashilik registri bo‘yicha katta inspektor

Hujjatlarni qabul qilish vaqti :

14.06.2022-23.06.2022

Namunaviy savollar
roʼyxati

Tanlovda ishtirok etish uchun nomzodlar Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali (https://vacancy.argos.uz/) orqali roʼyxatdan oʼtishlari, vakant boʼlgan lavozimga soʼralgan hujjatlarni elektron shaklda taqdim etishlari zarur!!!