Bo‘sh ish o‘rinlari

Soha bo'yicha kamida 2 yillik rahbarlik ish tajribasi bo'lishi hamda kamida 1 ta chet tilini bilishi lozim. 

Soha bo'yicha kamida 3 yillik rahbarlik ish tajribasi bo'lishi, kamida 1 ta chet tilini hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni bilishi talab etiladi. 

Soha bo'yicha kamida 3 yillik rahbarlik ish tajribasi bo'lishi, kamida 1 ta chet tilini hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni bilishi talab etiladi. 

Soha bo'yicha kamida 5 yillik ish tajribasi bo'lishi hamda kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishi talab etiladi. 

Rezyume yuborish