Korrupsiyaga qarshi kurashish

O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni

2019-yil 27 may, PF-5729-son

Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Qonuni

2017-yil 3 yanvar, O'RQ-419-son

Korrupsiyaga qarshi kurashishda amalga oshirilgan ishlar

Yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha targ'ibot tadbiri o'tkazildi

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risida axborot berish uchun aloqa kanallari orqali kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va qayta ishlash reglament

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risida axborot berish uchun aloqa kanallari orqali kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va qayta ishlash reglament

 

 

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risida axborot berish uchun aloqa kanallari orqali kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va qayta ishlash reglament

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risida axborot berish uchun aloqa kanallari orqali kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va qayta ishlash reglament

Reglament

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining korrupsiyaga oid harakatlar to‘g‘risida axborot berish uchun aloqa kanallari orqali kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va qayta ishlash reglament

Transport vazirligiga 2022-yil I-choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga 2022-yil I-choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga 2022-yil I-choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga 2022-yil I-choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga 2022-yil I-choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga 2022-yil I choragida kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar yuzasidan ma'lumot