Organizations in the Ministry's system

ABDUVALIYEV ABDURAKHMON ABDULKHAYEVICH
 • Name and Surname: ABDUVALIYEV ABDURAKHMON ABDULKHAYEVICH
 • Position:
 • Phone : +998 (71) 239-41-52
 • E-mail : info@uzavtoyul.uz
 • Working days:
NAZAROV TAKHIR ALIMJANOVICH
 • Name and Surname: NAZAROV TAKHIR ALIMJANOVICH
 • Position:
 • Phone : +99878-120-00-60
 • E-mail : caa@uzcaa.uz
 • Working days:
AKHMEDOV DONIYOR BAKHTIYOROVICH
 • Name and Surname: AKHMEDOV DONIYOR BAKHTIYOROVICH
 • Position:
 • Phone : 71 299-96-37
 • E-mail : info@rwnadzor.uz
 • Working days:
SALIKHOV FAKHRIDDIN MUKHIDDINOVICH
 • Name and Surname: SALIKHOV FAKHRIDDIN MUKHIDDINOVICH
 • Position:
 • Phone : 71 268-92-98
 • E-mail : info@dyi.uz
 • Working days:
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH
 • Name and Surname: DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH
 • Position: DIRECTOR OF "UZAERONAVIGATION" CENTER
 • Phone : 78 1402709, 78 1402710
 • E-mail : info@aeronav.uz
 • Working days:
KHOLMATOV BEKHZAD NURMATOVICH
 • Name and Surname: KHOLMATOV BEKHZAD NURMATOVICH
 • Position: DIRECTOR OF THE CENTER FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF TRANSPORT AND LOGISTICS DEVELOPMENT
 • Phone : 71 202-05-00 (737)
 • E-mail : b.xolmatov@mintrans.uz
 • Working days:
ERGASHEV SHERZOD TOSHPULATOVICH
 • Name and Surname: ERGASHEV SHERZOD TOSHPULATOVICH
 • Position:
 • Phone : +99871 231 12 64
 • E-mail : info@avtoilm.uz
 • Working days:
SHODIYEV ULUGBEK RUSTAMOVICH
 • Name and Surname: SHODIYEV ULUGBEK RUSTAMOVICH
 • Position: GENERAL DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTER "UZAVTOTRANSTECHNIKA"
 • Phone : 71 202-05-00(140)
 • E-mail : uzatt@autotrans.uz
 • Working days:
NORKULOV SUKHROB TURAKULOVICH
 • Name and Surname: NORKULOV SUKHROB TURAKULOVICH
 • Position:
 • Phone : 71 270-36-61
 • E-mail : direktor@sppk.uz
 • Working days:
USMANOV RAKHMONBEK JAKHONGIROVICH
 • Name and Surname: USMANOV RAKHMONBEK JAKHONGIROVICH
 • Position:
 • Phone : +99871 245-56-03
 • E-mail : metro@exat.uz
 • Working days:
ABDURAKHMANOV ODIL QALANDAROVICH
 • Name and Surname: ABDURAKHMANOV ODIL QALANDAROVICH
 • Position: RECTOR OF TASHKENT STATE TRANSPORT UNIVERSITY
 • Phone : +998 71 299-00-01
 • E-mail : rektorat@tstu.uz
 • Working days: EVERY SATURDAY OF THE WEEK FROM 10:00 TO 12:00